O nás

Prioritou je spokojnosť klienta. Snažím sa o ústretové jednanie a dobre odvedenú prácu za rozumnú cenu.

Prednosťou  je  dlhoročná skúsenosť v oblasti problematiky katastra nehnuteľností. 

V rámci prác je bezplatné poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností a spektrum pridružených prác.

Komplexný prístup ku zákazke. Ponúkam Vám ucelené riešenie - od zamerania a vyhotovenia geometrického plánu, cez prípravu kúpnopredajných, darovacích, resp. iných zmlúv, až po žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností vrátane podania žiadosti a vyzdvihnutia aktuálneho listu vlastníctva.

Možnosť vyhotovenia kúpnopredajných zmlúv k vyhotovenému geometrickému plánu za výhodnú cenu + zdarma vyhotovenie zamýšľaného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností t.j. -15 € zľava.

Disponujem prístrojovým vybavením GPS.

Spolupráca s projektantom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.