Cenník

Ceny sú predmetom dohody. Sú závislé od lokality, členitosti terénu, zložitosti prípadu a objemu prác.

Poskytujem množstevné, vernostné a iné zľavy.

Napr. :         

STAVBA  Rodinný Dom na KOMPLET:  
Predprojektové polohové a výškové zameranie územia od 120,- €
Vytýčenie (osadenie) rodinného domu z projektu od 120,- €
Porealizačné zameranie RD a sietí  (vklad do Technickej Mapy Mesta ) ku kolaudácii:
 - len v meste, nie v obci
( v rámci geometrického plánu 40 % zľava )
od 120,- €
 
GEOMETRICKÝ  PLÁN  na :
Zameranie rozostavanej stavby / stavby ku kolaudácii
                             kolky (poplatok na katastri)
Zameranie adresného bodu stavby
od 200,- €
      40,- €
      30,- €